Præsentation af PC-programmet NemFinans:

NemFinans er et gennemprøvet EDB-program, der gennem de sidste 10 år har klaret den daglige bogføring og fakturering hos ca. 500 brugere landet over.

NemFinans kræver et "dos-styresystem" - eventuelt under WINDOWS 3.1 / WIN95.

En 8086 processor med 5 fri MB hardisk, en monocrom-/CGA-farveskærm samt en matrixprinter, er det beskedne minimumskrav, der kræves, for at kunne afvikle NemFinans tilfredsstillende.

Hvilke opgaver klarer NemFinans i det daglige arbejde ?

Bogføring med automatisk udtræk af momsbeløb
Oplys
ninger hvor meget firmaet har tjent dagsdato
Viser beholdninger p
å alle konti dagsdato
Viser hvad der er g
ået ud/ind af enhver konto
Momsregnskab - du kan altid se dit momstilsvar pr dagsdato
Styring af debitorer - hvem skylder hvor meget - siden hvorn
år ?
Oprettelse/udskrivning af tilbud/ordrer/faktura/kontoudtog
Eventuelt beregning af renter for udvalgte debitorer
Styring af lagerbeholdninger med genbestillingsliste m.m.
Indtastning og opf
ølgning af budget

Hvorfor er NemFinans et særligt godt valg ?

Fri kontoplan,- betyder du kan bruge din eksisterende kontoplan
For at lette bilagsregistreringen, kan man i samarbejde med sin revisor definere alle sine bilag på forhånd. Dette betyder i praksis, at når man f.eks. skal bogføre en benzinudgift, skal man blot skrive 'BENZIN' samt beløbet,- NemFinans ved allerede, at debetkonto er konto "Brændstof" og kreditkontoen (evt.) er kassen.
Ved oprettelse af faktura, kan en debitor fremfindes ved, at man indtaster noget af navnet. F.eks. kan man blot indtaste link for at fremfinde Softlink ApS. Samme fremgangsmåde gælder ved indtastning af varelinier på fakturaen.
Indtastede tilbud kan ændres til ordre, som igen kan ændres til faktura -oplysningerneskal kun indtastes een gang.
NemFinans kontrollerer hvad du indtaster. I tilfælde af fejl får du altid en klar meddelelse, der viser den korrekte indtastning.
NemFinans leveres med letforståelig brugsanvisning.
NemFinans kan i sin nuværende udgave håndtere op til fire forskellige momssatser.
Du kan se alle rapporter fra NemFinans på skærmen, før du bestemmer dig til at udskrive på papir.